Naše pravidla

Naše pravidla

  • Zacházím s ostatními tak, jak bych si přál, aby zacházeli oni se mnou.

  • Jsem ohleduplný, moje práce ovlivňuje správné fungování celé společnosti a lidí, kteří v ní pracují.

  • Jsem upřímný a otevřený v kontaktu s kolegy a klienty.

  • Přemýšlím o tom, co můžu udělat lépe.

  • Nezvykám si na své povinnosti, mohu je změnit na jiné.

  • Co se děje v Cosibelle, zůstává v Cosibelle. Důvěrné informace nepředávám nikomu mimo společnost.

  • Rozvíjím sebe a tím rozvíjím také společnost, je to místo, kde můžu překonávat své slabosti.

  • Když odcházím z práce domů, chvíli se zamyslím nad tím, co vše jsme dnes udělali a vážím si toho!

  • Každý den řeknu něco hezkého alespoň jednomu člověku, se kterým pracuji.

  • Nepracuji, protože musím, pracuji, protože chci.
pixel