Spolupráce s polskou nadací Las Na Zawsze

Spolupráce
s polskou nadací Las Na Zawsze

Koupí kosmetiky SkinTra pomáháte obnovovat lesy. Každý zakoupený produkt přispívá k výsadbě 0,5 m² lesa.

O nadaci

Nadace Las Na Zawsze („Les napořád“) se podílí na zalesňování polské přírody. V Cosibella myslíme ekologicky a děláme vše, co je v našich silách, abychom přírodu podpořili. Proto jsme se zapojili do podpory nadace Las Na Zawsze – organizace, která vysazuje nové a chrání vzrostlé lesy po celém Polsku. Zakladatelé nadace vysadili první les z vlastních finančních prostředků, aby se naučili, jak nejlépe přírodu podpořit. Kolem nadace později vyrostla komunita lidí a subjektů ochotných vytvořit společné místo pro přírodu. Nasbírané finanční prostředky slouží k získání dalších pozemků pro zalesnění nebo ochranu stávajících lesů.

Jedním ze záměrů nadace je chránit lesy ihned po vysazení, protože by měly sloužit přírodě, nikoli ekonomice. Nadace se proto o budoucnost lesů stará hned několika způsoby. Chrání půdu s ohledem na vlastnické právo, a poskytuje zákonnou a finanční ochranu. Pracuje také na legislativní změně, která výrazně usnadní ochranu „Lesů napořád“. Hlavním cílem nadace Las Na Zawsze je zajistit, aby vysázené lesy sloužily i příštím generacím.

Proč je výsadba lesů a jejich ochrana tak důležitá?

Dobře si uvědomujeme důsledky změny klimatu. Výsadbou lesů přispíváme ke zpomalení dopadů činnosti člověka na životní prostředí. Aby se vyřešil problém dlouhých období sucha, vysazují se listnaté stromy, které se lépe vypořádají s drsnými podmínkami. Do dané oblasti jsou zavlečeny původní druhy vyskytující se v Polsku. Les si dokáže poradit sám – tímto heslem se řídí členové nadace Las Na Zawsze. Do vývoje lesa nezasahují, ale průběžně jej sledují. Kromě stromů je zde vysázena řada keřů přitahujících ptáky, kteří pomáhají přenášet semena.

Hlavní výhody projektu:

  • les účinně bojuje proti změnám klimatu – eliminuje škodlivý oxid uhličitý ze vzduchu
  • zalesněné oblasti jsou chladnější, což je vzhledem k neustálému nárůstu teploty pro planetu velmi důležité
  • les je útočištěm pro celou řadu živočišných druhů
  • pobyt v lese prospívá našemu zdraví – snižuje hladinu stresu a zlepšuje imunitu

Jak to vypadá v praxi?

Víme, jak jsou lesy důležité a chceme jejich výsadbu aktivně podporovat. Proto jsme se rozhodli pravidelně podporovat nadaci Las Na Zawsze. Bez vás by to ale nebylo možné. Koupí kosmetiky SkinTra nám pomůžete lesní porosty obnovit. Každý zakoupený produkt přispívá k výsadbě 0,5 m² lesa.

Zatím jsme společně vysadili 12 hektaru lesa!

Les je místo, kam rádi ve volných chvílích chodíme, a proto bychom rádi věděli, jak vzniká. Podíleli jsme se na jarní výsadbě lesů a další je před námi – již na podzim!

Společně jsme zasadili
120 851 m2 lesa

pixel