Spolupráce s UN Carbon Offset

Spolupráce
s UN Carbon Offset

Díky naší podpoře až 169 tun oxidu uhličitého z tradičních paliv nebude vypuštěno do ovzduší, protože je nahradí ekologická biomasa.

Zelená energie

Cosibella není pouze obchodní projekt. V rámci našeho působení chceme pozitivně ovlivňovat ekosystém naší planety. Jako každá firma po sobě zanecháváme uhlíkovou stopu v podobě oxidu uhličitého vypuštěného do ovzduší. Aktivně pracujeme na tom, aby byl náš dopad na životní prostředí co nejmenší. K tomuto účelu využíváme různá přímá řešení – zabraňujeme např. vypouštění nadměrného množství CO2 do atmosféry a minimalizujeme používání obalů z nerecyklovatelných materiálů.

Usoudili jsme však, že to nestačí. Žijeme na jedné planetě a veškeré naše činy mají dopad na životní prostředí i na druhé straně světa. Zeptali jsme se proto sami sebe – proč to nezkusit i opačným směrem?
S tímto vědomím jsme se připojili k programu uhlíkové kompenzace (carbon offset) pod záštitou Organizace spojených národů. Spočívá ve financování zelené energie v rozvojových zemích Asie a Afriky. Díky naší finanční podpoře až 169 tun oxidu uhličitého z tradičních paliv nebude vypuštěno do ovzduší, protože je nahradí ekologická biomasa.

Jak to vypadá v praxi?

V Indii vznikl unikátní projekt výroby elektřiny spalováním slupek, které zbyly po sklizni rýže. Jeho fungování je pro místní komunity zásadní, protože vytváří nová pracovní místa a využívá dostupné materiály. Projekt spočívá ve vybudování sítí malých a mikroelektronických komunikací, které jsou schopny zajistit potřeby domácností a malých a středních podniků.

Hlavní výhody projektu:

  • snížení emisí CO2 díky spalování rýžových slupek na polích jako zemědělského odpadu
  • výroba zelené energie, téměř 100% bez odpadu
  • poskytování elektrické energie 24/7 kombinováním elektřiny z turbín poháněných spalováním rýžových slupek a fotovoltaických panelů
  • rychlý rozvoj místních podniků díky dodávce neustále dostupné elektřiny a tím zlepšení kvality života v chudých oblastech
  • zvýšení přístupu k pitné vodě, díky nepřetržité dodávce vodních filtrů, především ve školách a nemocnicích

Na závěr jedna zajímavost: aby se maximálně eliminoval odpad ze spálených slupek, z popela se vyrábí... vonné tyčinky, které můžete koupit v obchodech!

pixel